Đợt tập huấn tiến hành ở cấp nhà trường và cấp cơ sở. Cấp nhà trường quán triệt chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm 2022 của Cục Nhà trường; chỉ thị nhiệm vụ năm học của hiệu trưởng và chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm học 2022-2023 của chính ủy; hướng dẫn thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thống nhất quy cách biên soạn bài giảng, kế hoạch giảng bài; tổ chức, phương pháp thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn bài 1; tổ chức, phương pháp luyện tập đội ngũ khối; thống nhất thứ tự, nội dung, phương pháp tiến hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn; ghép mảng và bơi mang súng tập thể.

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc tập huấn.

Ở cấp cơ sở, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và bồi dưỡng nội dung, thống nhất tổ chức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng việc rút kinh nghiệm, đưa ra các chủ trương, biện pháp khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu: Đợt tập huấn phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục, xây dựng tinh thần trách nhiệm cho các lực lượng tham gia tập huấn. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức tập huấn cần duy trì nghiêm túc kế hoạch, nội dung, chương trình; kiểm tra, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể đến từng cơ quan, khoa, đơn vị. Cán bộ, giảng viên được phân công lên lớp chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp, bám sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ để liên hệ, vận dụng, định hướng phù hợp. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, các lực lượng tham gia tập huấn cần chủ động, tự giác tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung được trang bị, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của nhà trường trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Dự kiến đợt tập huấn kết thúc vào ngày 16-8-2022.

Tin, ảnh: CHU HUYỀN - HÀ BÌNH