Tham dự cuộc họp có: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Trưởng ban tổ chức Hội thảo; Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Thiếu tướng Mai Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Ủy viên Ban tổ chức Hội thảo; đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, Trường Sĩ quan Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành xây dựng kế hoạch; hiệp đồng, triển khai chu đáo, chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt. Căn cứ chủ đề Hội thảo, Trường Sĩ quan Chính trị đã xây dựng chủ đề và thu được hơn 150 bài tham luận.

Nội dung các tham luận tập trung làm rõ các nội dung: Những vấn đề chung về phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ QĐND Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát triển nhân tố chính trị tinh thần trong đào tạo đội ngũ cán bộ QĐND Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tạo cơ sở, tiền đề cho xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của QĐND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

leftcenterrightdel
Đại diện Ban tổ chức Hội thảo báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học. 

Hội thảo khoa học: “Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” có ý nghĩa quan trọng nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học; đề xuất giải pháp phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ QĐND Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua hội thảo, góp phần củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm, nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Giáo dục Khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi họp.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 26-6-2024. Tham dự Hội thảo có đại biểu các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, đại biểu ngoài Quân đội. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức Hội thảo thành công theo kế hoạch.

Tin, ảnh: HÀ TIẾN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.