5 năm qua, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4, phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, các quy chế, quy định trong giáo dục-đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho người học; gắn nhà trường với chiến trường và thực tiễn đơn vị; chú trọng thực hiện phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, lấy chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo nhà trường khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị toàn trường đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất), không chạy theo thành tích; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy; tích cực tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống bộ đội…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Lê Văn Hướng biểu dương những thành tích của Trường Quân sự trong 5 năm qua và yêu cầu: Nhà trường cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện Phong trào TĐQT, tập trung thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào TĐQT, làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu, thi đua thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan sản phẩm tăng gia của nhà trường. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên gắn thi đua với khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ…

Tin, ảnh: CHÂU GIANG-LÊ CẦU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.