Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Quá trình thực hiện tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, tập trung đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục mặt hạn chế với nhiều hình thức thi đua đa dạng, thiết thực, có sự đổi mới trong xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại Đại hội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. 
leftcenterrightdel
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại Đại hội.

Đặc biệt, thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, chú trọng phát hiện, xây dựng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, hội thi, hội thao…

Giai đoạn 2019-2024, tập thể Cục được tặng 3 Cờ thi đua cấp Bộ Tổng Tham mưu, 6 Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp; 4 lượt phòng, ban được tặng Danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 9 lượt đơn vị được tặng Danh hiệu "Đơn vị Tiên tiến", hơn 30 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp, 19 cá nhân được tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", hơn 120 cá nhân được tặng Danh hiệu "Chiến sĩ Tiên tiến" và các khen thưởng khác…

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, chỉ huy và các cá nhân điển hình tiên tiến Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đã đạt được trong giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh Phong trào TĐQT, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị; gắn việc tổ chức Phong trào TĐQT với Phong trào thi đua Ngành thi hành án Quân đội; gắn phong trào thi đua với thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới...

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trao khen thưởng tặng các tập thể đạt thành tích cao trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.
leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Gia Phong, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, trao khen thưởng tặng các cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tại Đại hội, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cũng trao khen thưởng tặng 3 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024. 

Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu trao Cờ thi đua tặng 1 tập thể và 1 cá nhân.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.