Tham gia công tác kiểm tra có GS, TS Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại biểu lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ; Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GD QP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội...

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Báo cáo của Trung tâm GD QP&AN, Đại học Quốc gia Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Giám đốc Trung tâm nêu rõ, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm thường xuyên quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác GD QP&AN; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đưa vào chương trình giảng dạy nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
GS, TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác QP&AN, công tác quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực. Phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3, 4 của Nhà trường đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm GD QP&AN, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm  quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan hữu quan về công tác GD QP&AN. Kết hợp GD QP&AN với chương trình giáo dục toàn diện cho người học theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kết luận buổi làm việc tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Trung tâm GD QP&AN, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác GD QP&AN, để từng cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động nắm chắc, chủ động thực hiện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Trung tướng Nguyễn Doãn Anh. 

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm GD QP&AN chú trọng nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ chuẩn đầu ra đối với học sinh, sinh viên về môn GD QP&AN; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tinh, gọn, hiệu quả; tăng cường liên kết, hợp tác với các học viện, nhà trường trên địa bàn, các trung tâm GD QP&AN để cán bộ, giảng viên của Trung tâm thường xuyên được trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; nhất là thường xuyên cập nhật kiến thức mới, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, luật mới ban hành, những kinh nghiệm quý báu, phục vụ hiệu quả công tác GD QP&AN.

Đặc biệt trong quá trình giảng dạy kiến thức QP&AN cho học sinh, sinh viên, cùng với công tác quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm túc, cần chú trọng khích lệ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về lòng yêu nước, về nhiệm vụ, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; có giải pháp hiệu quả nhằm thay đổi tư duy, nhận thức cho học sinh, sinh viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa... 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm GD QP&AN, Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực cải tạo, sửa chữa, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, phương tiện dạy học; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội để chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin, tư liệu, cơ sở vật chất. Cùng với các giải pháp trên, Trung tâm GD QP&AN chú trọng công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hợp tác phát triển, kết nối với hệ thống GD QP&AN, cơ sở đào tạo trong cả nước, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.