Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Thư, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông tin: An Giang là tỉnh nằm ở hạ nguồn sông Mekong, thượng nguồn dòng Cửu Long; thuộc Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí rất quan trọng về quốc phòng, an ninh, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, cùng với quân, dân cả nước đồng lòng, chung sức, đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Thư, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. 

Hiện nay, tỉnh An Giang có hơn 40.000 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên toàn tỉnh, vận động hơn 6 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị hỗ trợ cất mới 47 nhà tình nghĩa cho người có công (kinh phí gần 2,83 tỷ đồng). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 2750/QĐ-UBND về kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo, giảm nghèo đối với hộ có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025. 

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quang Minh thông tin với các đại biểu người có công một số nội dung về hoạt động của toàn quân. Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh: Trong bất cứ thời kỳ, giai đoạn cách mạng nào; đặc biệt là những năm gần đây, Quân đội luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng, chính xác tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

leftcenterrightdel

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tặng quà đại biểu người có công tỉnh An Giang. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu người có công tỉnh An Giang dự buổi gặp mặt. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và kịp thời bổ sung nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; chính sách hậu phương gia đình quân đội.

Những việc làm trên của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc ta.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.