leftcenterrightdel
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện An Minh đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

leftcenterrightdel

Quan cảnh lễ giao nhận quân tại huyện An Minh. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ Quân sự, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống quê hương, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19, công tác chính sách hậu phương quân đội, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ; công tác xét duyệt công khai, dân chủ...

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC