Diễn ra trong suốt tháng 5 với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản thi hành.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi mít tinh.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, nội dung, biện pháp của trên về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ. Trung tâm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ.

leftcenterrightdel

Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật ký kết thực hiện an toàn, vệ sinh lao động. 

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là trong thực hiện, quản lý, sử dụng các trang bị kỹ thuật, vật tư cũng như các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức huấn luyện tại các đơn vị có hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm soát tốt hơn các nguy cơ rủi ro dẫn đến tai nạn lao động, cháy nổ, bảo vệ tài sản Nhà nước, quân đội, tài sản cá nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TẤN SANG-HOÀNG TIẾN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.