Chấp hành mệnh lệnh số 70/ML-QK của Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và chỉ thị số 23/CT-QK về tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, ngay từ những ngày đầu năm 2023 Trung đoàn 38 đã tích cực, chủ động tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị chu đáo, toàn diện trên tất cả các mặt công tác nhằm hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập năm 2023.

Đảng ủy Trung đoàn 38 đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2023, trên cơ sở nhận định “Tham gia diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và hiệp đồng với các đơn vị của Sư đoàn, Quân khu, Bộ tham gia bắn đạn thật là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng, quy mô lớn, nội dung toàn diện, nhiều lực lượng, phương tiện tham gia”, Đảng ủy Trung đoàn đã đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 2, Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38.

Trung đoàn 38 đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị để giáo dục, quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập. Các cơ quan đơn vị tham gia diễn tập đã ra nghị quyết chuyên đề xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, yêu cầu, thời gian, với quyết tâm đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

Qua giáo dục, quán triệt đã làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, nắm vững tính chất, quy mô của cuộc diễn tập: Đây là cuộc diễn tập lớn, có nhiều lực lượng tham gia, cùng một lúc quân khu chỉ đạo diễn tập cho sư đoàn bộ và các lữ đoàn binh chủng có lực lượng vũ trang địa phương tham gia. Đây cũng là cuộc diễn tập điểm để các đơn vị trong toàn quân tham quan, học tập và rút kinh nghiệm.

Trong cuộc diễn tập này, lần đầu tiên Quân khu chỉ đạo thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ có sử dụng lực lượng xe tăng, pháo binh, phòng không, công binh tham gia và sử dụng thiết bị phá vật cản FMV-B1 trong bắn đạn thật. Đặc biệt sau 22 năm (từ năm 2001) đến nay quân khu mới tổ chức bắn đạn thật cấp trung đoàn có các đơn vị của Bộ tham gia. Chính vì tiến hành hiệu quả công tác giáo dục, quán triệt nên đã động viên bộ đội khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ diễn tập. Kiên quyết chống tư tưởng chủ quan, đơn giản, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, thoái thác, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay trung đoàn đã và đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện cho diễn tập. Tập trung xây dựng hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch của từng ngành đúng, đủ theo quy định, chú trọng công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, vũ khí trang bị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện bổ sung, tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập nắm chắc nguyên tắc, phương pháp tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, thuần thục kỹ, chiến thuật, có sức khỏe tốt đảm bảo khả năng cơ động dài ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn, phức tạp.

Để chuẩn bị tốt cho hoạt động diễn tập, trung đoàn đã chủ động tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật từ cấp tiểu đội cho đến cấp đại đội. Qua huấn luyện, bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị và từng cương vị tham gia diễn tập đã nắm chắc, vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, hành động chuẩn xác, tác phong nhanh nhẹn, chuẩn mực; hoạt động chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống sát nội dung, phù hợp với thực tế chiến đấu.

Trung đoàn cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và từng bước tổ chức xây dựng, thiết bị thao trường đúng ý định của cấp trên, sát thực tế chiến đấu, chống biểu hiện đơn giản, hạ thấp yêu cầu trong làm công tác chuẩn bị.

leftcenterrightdel

Diễn tập chiến thuật cấp đại đội của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 38.

Sau khi hoàn thành công tác huấn luyện giai đoạn 1, đơn vị đã thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ trung đội, đại đội, ưu tiên cho các đơn vị tham gia bắn đạn thật. Thành lập các khung tập bài, cán bộ đạo diễn các cấp, chú trọng việc tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bộ phận tham gia diễn tập nhất là trong giai đoạn tổ chức bắn đạn thật. Đơn vị đã tổ chức rà soát, biên chế lại vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo đồng bộ cho các đơn vị nhất là các đơn vị tham gia bắn đạn thật. Thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tiến hành đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Xây dựng đầy đủ các loại văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, thi đua, khen thưởng; nắm và quản lý tốt tư tưởng và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; phát hiện giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh.

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về phòng gian giữ bí mật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật khi làm nhiệm vụ, không đăng tải các thông tin có liên quan đến nhiệm vụ diễn tập của đơn vị lên mạng xã hội khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, Trung đoàn đã triển khai có hiệu quả công tác huấn luyện dã ngoại kết hợp làm tốt công tác dân vận, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân trong khu vực diễn tập, không để phát sinh mâu thuẫn, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện.

Như vậy, trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tính chất, quy mô của cuộc diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 38 đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị trong năm nay, từ đó đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, tiến hành toàn diện công tác chuẩn bị với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2023.

Trung tá NGUYỄN NHẤT QUANG, Chính ủy Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.