leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và Trung đoàn đã trao thưởng cho 45 quân nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ngũ. 

Qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị, các quân nhân đã thực sự trưởng thành về mọi mặt; 100% quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong số quân nhân xuất ngũ lần này có 202 đồng chí được phong quân hàm Trung sĩ, 3 đồng chí được phong quân hàm Hạ sĩ, 547 đồng chí được phong quân hàm Binh nhất, 101 đồng chí được khen thưởng các hình thức từ Chiến sĩ tiên tiến đến Chiến sĩ thi đua, 56 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của mỗi quân nhân trong thời gian tại ngũ, đồng thời mong rằng, sau khi trở về địa phương các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để góp phần vào xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và Trung đoàn đã trao thưởng cho 45 quân nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Tin, ảnh: HẢI MINH THẮNG