Mục tiêu của đợt thi đua là hướng tới thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đoàn 1 lần thứ X, giai đoạn 2022-2027.

leftcenterrightdel
Các đơn vị tập trung nghe nội dung phát động đợt thi đua cao điểm. 

Theo đó, thời gian thi đua từ ngày 5-7 đến 5-9. Trong thời gian này, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 165 hướng cán bộ, chiến sĩ tới các mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên có nhận thức sâu sắc về tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Phát huy dân chủ trí tuệ, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 1 lần thứ X, giai đoạn 2022-2027, tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả “3 thực chất”; cán bộ, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và tích cực tham gia các hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ và toàn trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 165 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, xây dựng đoàn kết thống nhất cao, chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Tin, ảnh: HÙNG THANH