Dự chương trình làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Phó chính ủy Trường SQLQ 1; Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban TNQĐ, Trưởng đoàn kiểm tra.

Theo lãnh đạo nhà trường, từ tháng 8-2018 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQLQ 1 và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật cho mọi đối tượng trong nhà trường. Cơ quan chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai toàn diện nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua nhiều hình thức sinh động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đoàn thanh niên và thực tiễn từng cơ quan, khoa, đơn vị...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Trưởng đoàn kiểm tra trao đổi với tuổi trẻ nhà trường về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Cùng với những nội dung trên, tổ chức đoàn các cấp trong nhà trường đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật cho cán bộ, ĐVTN, tiêu biểu như: Năm 2019 tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “TNQĐ với văn hóa giao thông”, tuyên truyền cổ động về Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; chủ động phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài quân đội tổ chức bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn cho cán bộ, sĩ quan trẻ, học viên đào tạo sĩ quan năm cuối. Năm 2020, tuổi trẻ nhà trường xung kích thực hiện chương trình hành động với trọng tâm là các mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; “Sổ gặp gỡ quân nhân”; “Tổ cắt tóc thanh niên” nhằm phát huy vai trò tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ở các cơ quan, khoa, đơn vị.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách trong triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Trường SQLQ 1.

Các đơn vị cũng đã duy trì nghiêm hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả “Tủ sách pháp luật”; hoạt động Ngày Đảng, Ngày Văn hóa chính trị tinh thần, Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hằng năm và mô hình thực hiện “Ngày Pháp luật hằng tháng” trong nhà trường được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức sinh động... Thông qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ĐVTN; các hoạt động diễn đàn, tọa đàm, lồng ghép với biểu diễn văn hóa, văn nghệ đã phát huy tác dụng thiết thực ở nhiều đơn vị. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, khoa, đơn vị đã gắn công tác PBGDPL với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt bộ đội, sinh hoạt của các tổ chức trong đơn vị, qua đó có tác dụng tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật Tiểu đoàn 5, Trường SQLQ 1 trao đổi nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Qua 3 năm thực hiện đề án, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã đạt được mục tiêu đề ra, cán bộ, ĐVTN từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Toàn trường có sự chuyển biến tiến bộ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội năm sau giảm hơn năm trước; vị trí, vai trò của các tổ chức, lực lượng, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được phát huy. Các hình thức, mô hình PBGDPL trong nhà trường ở các cơ quan, khoa, đơn vị tương đối đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc thù của từng cơ quan, khoa, đơn vị. Công tác PBGDPL được gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của cơ quan, khoa, đơn vị và các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo cán bộ, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của Trường SQLQ 1 trong triển khai thực hiện đề án; đồng thời lưu ý một số nội dung cần đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL cho thanh niên nhà trường.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - NGỌC HUYỀN