Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, thời gian qua, Viện KH-CN quân sự đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tư vấn, phản biện trong việc xây dựng chủ trương, định hướng, chính sách phát triển KH-CN&MT của quân đội; trong lựa chọn mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đầu tư công nghệ; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ với các đối tác nước ngoài... Cùng với đó, trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện KH-CN quân sự đã bám sát định hướng chiến lược KH-CN&MT của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gắn kết chặt chẽ với hoạt động thực tiễn của các đơn vị trong toàn quân để chủ động tham mưu, đề xuất nhiều nhiệm vụ KH-CN mang tính định hướng quy mô lớn, có độ phức tạp và tính liên ngành cao, có hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2013-2022, viện đã triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp thuộc nhiều lĩnh vực, như: Nghiên cứu thiết kế VKTBKT mới; nghiên cứu, khai thác làm chủ VKTBKT hiện đại; nghiên cứu hiện đại hóa VKTBKT… Kết quả nghiên cứu đã góp phần từng bước hiện đại hóa, bảo đảm kỹ thuật, nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Viện KH-CN quân sự.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Viện KH-CN quân sự tiếp tục bám sát yêu cầu thực tiễn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Viện phấn đấu tạo bước đột phá trong công tác nghiên cứu KH-CN, làm chủ công nghệ lõi của một số loại vũ khí, trang bị công nghệ cao; đề xuất thực hiện sản phẩm quốc gia phù hợp với nhu cầu tác chiến; tiến hành nghiên cứu, tích hợp, chế tạo một số vũ khí, trang bị công nghệ cao phục vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng...

leftcenterrightdel
 Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao các kết quả mà Viện KH-CN quân sự đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 791-NQ/QUTW, viện cần chú trọng xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên nhận thức đúng về yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu với phát triển các sản phẩm mục tiêu; vận dụng sáng tạo những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phấn đấu ngày càng có nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội và tham gia phát triển kinh tế-xã hội…

Tin, ảnh: NGUYỄN HÙNG