Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi tìm hiểu về truyền thống Tổng cục Chính trị, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội; tích cực tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác chính sách, dân vận; văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, lan tỏa nhiều điển hình tiên tiến...

leftcenterrightdel
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trong kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát, bổ sung, đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa từng nội dung công việc đã xác định. Các hoạt động phải bảo đảm tính toàn diện, rộng khắp trong toàn quân, phản ánh được truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi, thể hiện đúng tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thi đua, giáo dục, tuyên truyền; tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.