Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TUẤN HUY

Báo cáo kết quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2022 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tích cực trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu trong toàn quân. Ảnh: TUẤN HUY

 Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Hiện tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3,1% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 2,2% so với tổng số cán bộ được tuyển chọn, tuyển dụng; tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đạt gần 2,6% so với tổng số cán bộ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; 1 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng. Tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên tại các đảng bộ trong toàn quân đạt 9,53%; tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 8,69% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (cao hơn 1,25% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,91%.

leftcenterrightdel

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 99,9%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 trên tổng số cán bộ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 đạt trên 11%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 trên tổng số cán bộ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 đạt gần 7%. Tỷ lệ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên tổng quân số được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội đạt gần 3,5%.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao kết quả công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đạt được năm 2022; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao; Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; vì vậy công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; trọng tâm là tổ chức tập huấn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị và đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn tại các học viện, nhà trường quân đội.

Các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng phải chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm; tham mưu giải quyết tốt các chế độ chính sách, nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế gia đình hội viên phụ nữ trong Quân đội.

Đối với các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thời gian tới.

Đánh giá cao về công tác tuyên truyền trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cơ quan báo chí, nhất là Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân; tuyên truyền sâu rộng những tấm gương điển hình trong thực hiện bình đẳng giới.

Dịp này, hội nghị tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác Vì sự tiến bộ và bình đẳng giới năm 2022.

KIM ANH