Tại hội nghị, các đại biểu nghe Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự giới thiệu chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự giới thiệu chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị 

Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng; qua đó động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động trong Tổng cục Kỹ thuật nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024.

leftcenterrightdel

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 18 điểm cầu trong Tổng cục Kỹ thuật. 

Sau hội nghị, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc, vai trò, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về kết quả công tác bảo đảm Kỹ thuật trong phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Tin, ảnh: PHƯƠNG NINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.