Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; các đại biểu là lãnh đạo các Ban: Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: Năm 2023, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và tình hình thực tiễn; hoạt động CTĐ, CTCT trong Tổng cục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng mạnh về cơ sở, triển khai quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ ra nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng cục. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ năm 2023 bảo đảm có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục… Tích cực tham gia xây dựng dự thảo hồ sơ dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Công tác chính sách, hậu phương quân đội được quan tâm bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, đúng nguyên tắc.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trình bày báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, hội nghị thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: KIM ANH – HẢI ĐĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.