leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Quang Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đều nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tổng cục đã tham mưu với Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; xây dựng chương trình hành động của Chính phủ, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Đảng ủy tổng cục đã ban hành quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Báo cáo Bộ Quốc phòng đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị. Triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ tổng cục trong sạch vững mạnh; toàn tổng cục ổn định, vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn biểu dương các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tổng cục tập trung hoàn thành xây dựng các văn kiện, hồ sơ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chương trình công nghiệp quốc phòng.

Triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, chất lượng; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất Bộ Quốc phòng giao; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất sản phẩm lưỡng dụng, ưu tiên mở rộng thị trường trong nước; hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Đồng thời chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm nếp nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, an toàn tuyệt đối trọng mọi hoạt động…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH