leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia nhiều ý kiến tham luận, trong đó tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề bao gồm: Vị trí, vai trò  lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội; tâm tư, nguyện vọng, động cơ, thái độ, kinh nghiệm, kỹ năng sống; những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay và nhận thức trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng các tổ chức đảng; tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình tọa đàm sĩ quan trẻ, tinh thần dân chủ, khách quan của hội nghị, cũng như tinh thần cầu tiến bộ của đội ngũ cán bộ trẻ trong tham gia phát biểu ý kiến, đánh giá, nhận định, phân tích làm rõ vấn đề; đồng thời giải đáp một số chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về vấn đề tiền lương, nhà ở, chính sách quân hàm đối với sĩ quan, QNCN và vấn đề giải quyết phép, tranh thủ…

leftcenterrightdel
Sĩ quan trẻ hăng hái tham gia phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng cán bộ; quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ sĩ quan trẻ được phát triển toàn diện, phát huy năng lực, sở trường, cống hiến xây dựng đơn vị; chăm lo và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cách mạng gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP