leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường phát biểu tốt nghiệp. 

Trong thời gian học tập tại Nhà trường, học viên quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số nội dung khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác. Các học viên được trang bị kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành thông tin, bảo đảm cho các sĩ quan khi ra trường có khả năng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin, tổ chức khai thác có hiệu quả trang thiết bị được biên chế trong Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và có khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên Quân đội nhân dân Lào. 

Kết thúc khóa học, có 1 học viên tốt nghiệp loại giỏi, 15 học viên tốt nghiệp loại khá và 1 học viên tốt nghiệp trung bình khá. Nhân dịp này nhà trường tặng giấy khen cho 2 học viên có thành tích tiêu biểu trong khóa học là Chuẩn úy Chea Bunsarith, lớp phó lớp học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia và Trung úy Sengpachanh Binlree, lớp trưởng lớp học viên Quân đội nhân dân Lào. Thành công của khóa học sẽ tiếp tục góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội, nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng keo sơn, bền chặt.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG - TRẦN TƯỞNG