Cùng dự hội nghị có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngày càng được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 32.447 lượt cán bộ, công chức; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp; lực lượng dân quân tự vệ đủ 100% đầu mối, đạt 1,4% dân số; lực lượng dự bị động viên đạt 99,93%... 

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng., 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 và các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực, đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; tăng cường nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phạm Viết Thanh lưu ý các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; mỗi người dân phải thực sự là một chiến sĩ hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc; chú trọng phát huy nội lực, kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường quốc phòng với bảo đảm an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh; nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị… nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 trong tình hình mới…

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Tin, ảnh: KIM LOAN