Thời gian qua, Ban Thường vụ và Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ nhà trường. Kết quả, 100% các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức xong đại hội, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, thực hiện đúng, đủ nội dung và thời gian quy định. Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, có tính đấu tranh cao; trung bình mỗi đại hội có từ 5 đến 7 ý kiến đóng góp vào mỗi văn kiện của mỗi cấp. Công tác nhân sự và bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, tỷ lệ trúng cử cao, không có cán bộ chủ trì không trúng cử cấp ủy. Sau đại hội, cấp ủy cấp trên trực tiếp đã chuẩn y kết quả bầu cử của đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo quy định.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ và Đảng ủy nhà trường tiến hành chuẩn bị văn kiện chặt chẽ, nghiêm túc, tổ chức thảo luận, góp ý nhiều lần; kịp thời cập nhật, chỉnh sửa theo đề cương hướng dẫn mới của TCCT và chủ động bám, nắm xin ý kiến các cơ quan chức năng của TCCT. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được bổ sung, chỉnh sửa lần thứ 15. Đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”; chủ đề đại hội “Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị. Để Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị diễn ra thành công tốt đẹp, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu: Đảng ủy nhà trường tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; rà soát thật kỹ, nhất là những quy định mới; tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan chức năng và thẩm định của TCCT; nghiên cứu bố trí hợp lý các nội dung trong báo cáo chính trị, tránh mâu thuẫn lẫn nhau. Về công tác điều hành đại hội, phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tránh tình trạng đơn giản, làm tắt. Sau đại hội, Đảng ủy khóa mới phải hoàn thiện ngay chương trình hành động theo các mốc thời gian cụ thể; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua đột kích, lập thành tích chào mừng đại hội…

Tin, ảnh: DUY THÀNH