Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong năm 2021, quý I-2022, đánh giá, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn và chính quyền địa phương để giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quan sát, trinh sát, tuần tra trên tuyến biển, bảo đảm không để bị động, bất ngờ và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; toàn vùng thường xuyên thực hiện tốt các quy định về tổ chức biên chế; các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch, nội dung huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chiến đấu, kết quả diễn tập đạt kết quả tốt; thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp kỷ luật, các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm ở mức thấp nhất...

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản với lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ tư lệnh vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân trong thực hiện công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Quân khu 9, Quân khu 7, tăng cường đoàn kết quân-dân, sự giúp sức của địa phương trong xây dựng đơn vị và bảo đảm tốt công tác tuyển quân.  

leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra tại Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân. 

Qua nghe báo cáo của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác xây dựng Đảng bộ.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao và quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn quân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, vùng biển, đảo Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, chống phá quân đội và hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến kế hoạch, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cần quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm đến công tác lãnh đạo tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội trên địa bàn để bảo đảm tốt an ninh trật tự; nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia. Thực hiện và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các chế độ bảo dưỡng, bảo quản tàu, thuyền và vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao. 

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Quan tâm làm tốt công tác dân vận trên biển, tích cực hỗ trợ ngư dân hoạt động dài ngày trên biển, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật về khai thác, đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách nhà ở đối với bộ đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết thống nhất và quyết tâm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong năm 2022 sẽ tiếp tục xây dựng vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH