Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học cho biết, từ đầu năm đến nay cùng với chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về xây dựng tiềm lực, bảo đảm phòng hóa cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, Binh chủng Hóa học cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu toàn diện các mặt công tác giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt... Nổi bật là đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành chương trình hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019 – 2025. Các loại trang bị hóa học do binh chủng nghiên cứu, cải tiến có tính năng kỹ thuật tốt, hiệu quả sử dụng cao. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, kiểm tra trang thiết bị phòng hóa tại Binh chủng Hóa học.

Đáng chú ý, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng hóa học đã nỗ lực tham gia xử lý sự cố cháy nổ, chỉ đạo các đơn vị trực lượng trực thuộc và toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ khử khuẩn, diệt trùng trong phòng, chống dịch Covid 19, được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. Đến thời điểm này, binh chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố môi trường quy mô liên tỉnh năm 2020; đồng thời hoàn thành thử nghiệm công nghệ xử lý đất nhiễm dioxin bằng công nghệ rửa đất và tổ chức thành công Lễ khởi công dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại Sân bay A So thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì kiểm tra, làm việc tại Binh chủng Hóa học.

Sau khi nghe lãnh đạo binh chủng báo cáo và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng Hóa học từ đầu năm đến nay, nhất là nhiệm vụ ứng phó các sự cố môi trường và phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Binh chủng Hóa học tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác quân sự quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cùng với chủ động nắm, dự báo tình hình các vấn đề liên quan đến hóa học, bức xạ, hạt nhân trong khu vực, chú trọng chỉ đạo tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; trình độ quản lý đơn vị và rèn luyện thể lực cho cán bộ; triển khai huấn luyện thực nghiệm các tình huống về bức xạ hạt nhân; đồng thời bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật hóa học cho các đơn vị trực thuộc và toàn quân.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Binh chủng Hóa học tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó sự cố môi trường quy mô liên tỉnh vào cuối năm 2020; công tác tập huấn ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ toàn quân; hoàn thành Kế hoạch ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân của Bộ Quốc phòng...

 Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG