Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; đại biểu một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Nhiều chủ trương, quan điểm của Đảng được thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

 

leftcenterrightdel

 

 

 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Hà Nam là địa bàn quan trọng, 10 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết, tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, kinh tế phát triển vững chắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Phát huy cả hệ thống chính trị, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị. 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện nghiêm, hiệu quả, đúng quy định việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh...

Tin, ảnh: SƠN BÌNH