Báo cáo kết quả các mặt công tác của BTL Hóa học thời gian qua, Thiếu tướng Hà Văn Cử khái quát: Những năm qua, Đảng ủy, BTL Hóa học luôn hoàn thành tốt chức năng tham mưu với trên các chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng lực lượng hóa học; quản lý, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng hóa học toàn quân; quản lý Nhà nước về quốc phòng trong lĩnh vực phòng chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học; thực hiện chức năng cơ quan Chủ nhiệm Hóa học trong quân đội đối với công tác xây dựng lực lượng hóa học; chỉ đạo huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đảm bảo trang bị kỹ thuật phòng hóa toàn quân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Hóa học đón Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh 

Nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong năm 2020, BTL Hóa học luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trắc, trinh sát, thông báo tình hình chất độc, chất phóng xạ, tác nhân sinh học; ngăn ngừa các nguy cơ mất an ninh, an toàn về hoá chất độc, phóng xạ, hạt nhân, ảnh hưởng tới lĩnh vực quân sự, quốc phòng và an ninh quốc gia; chỉ đạo các lực lượng hóa học tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi xảy ra các sự cố liên quan đến chất độc, phóng xạ, hạt nhân, sinh học; xử lý, khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh…

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan mô hình phương tiện, khí tài của Binh chủng Hóa học 

Từ năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 761/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Năm 2020, Bộ trưởng BQP ban hành Quyết định 2939/QĐ-BQP về việc “Tổ chức lại Trung tâm Dự toán Phóng xạ - Hóa học thuộc Bộ Tham mưu thành Trung tâm Dự toán Phóng xạ - Hóa học và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trực thuộc BTL Hóa học” (Trung tâm 81). Theo đó, BTL Hóa học được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới. Bằng tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, được sự lãnh đạo của QUTƯ, Thủ trưởng BQP, các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ thuộc BTL Hóa học luôn phấn đấu vươn lên, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi làm việc 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của BTL Hóa học và nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, nhất là năm 2020, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, BTL Hóa học, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, các nhiệm vụ tăng thêm, nhất là nhiệm vụ khắc phục hậu quả sự cố hóa học, môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu kết luận buổi làm việc 

Đặc biệt, trước những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Đảng ủy, BTL Hóa học đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thiết lập, xây dựng mối quan gắn bó với các bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương, các cơ quan trong và ngoài quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành tốt các mặt công tác hóa học trong tình hình mới, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Đảng ủy, BTL Hóa học tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế tìm kiếm nguồn lực và công nghệ khắc phục hậu quả chiến tranh; nghiên cứu, triển khai điều tra, khảo sát, tổng thể các khu vực nhiễm chất độc hóa học cả nước; đánh giá mức độ ảnh hưởng của chất độc tồn lưu sau chiến tranh đến hệ sinh thái và con người; nghiên cứu công nghệ công nghệ phục hồi, cải thiện môi trường theo hướng bền vững tại các khu vực nhiễm chất độc, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam; tích cực chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác nhằm nâng cao năng lực cho NACCET, tìm kiếm nguồn tài trợ cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc hóa học, đồng thời thực hiện tốt chức năng của Cơ quan thường trực 81; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn  thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT