* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Cùng dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn.

Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng chính là Phong trào TĐQT hiện nay. Hơn 75 năm qua, Phong trào TĐQT trong quân đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X là dịp để tổng kết Phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, biểu dương những thành tích và chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong Phong trào TĐQT của toàn quân trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào TĐQT và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới.

Đại hội cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân. Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, là vinh dự lớn được Trung ương chỉ đạo làm điểm cho toàn quốc. Thành công của đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đại hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn mới, tạo niềm tin, khí thế và sức mạnh mới, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng và những kinh nghiệm quý về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong quân đội qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, sự đồng hành, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả thiết thực. Toàn quân đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 tại đại hội.

Toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; tập trung thực hiện tốt "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và Đại hội TĐQT ở cả 3 cấp, đặc biệt là ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X.

Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, nhất là trong tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo phương châm "Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu", bằng các hình thức phong phú, sinh động, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, có tiêu chí, nội dung cụ thể, thiết thực. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, sơ, tổng kết. Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, khích lệ các tập thể, cá nhân khác học tập, làm theo.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo "Không ngừng sáng tạo", "Thi đua Quyết thắng", Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, tuần tra canh gác, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nơi phức tạp. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến lược, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập chiến thuật ở các cấp và tham gia diễn tập, diễu binh quốc tế. Chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện và thực hiện tốt vai trò chủ lực, nòng cốt trong ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của Phong trào TĐQT giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”. Trong đó, tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã đề ra; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và đại hội TĐQT ở các cấp, các đơn vị trong quân đội. Thủ tướng nhấn mạnh: Các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”. Với phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, các phong trào thi đua trong quân đội luôn có sự đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của toàn thể các lực lượng trong quân đội đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Đồng thời Thủ tướng chỉ ra: Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội cần phát huy cao độ truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục dương cao lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào TĐQT hiệu quả, thiết thực hơn nữa, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ trương đường lối chiến lược quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để các hình thức, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực và phù hợp; thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội, đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi; thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục, thường xuyên, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp, thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, coi trọng biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, sau Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào TĐQT trong quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT đọc Thư của đại hội gửi cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đại hội trân trọng cảm ơn và nghiêm túc quán triệt, triển khai những định hướng, chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Thông qua công tác TĐKT và phòng trào TĐQT của toàn quân, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và các đợt thi đua cao điểm, đột kích đã tạo thành cao trào hành động cách mạng diễn ra liên tục, sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; thi đua sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động. Phong trào TĐQT đã tạo động lực trực tiếp, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây là nhân tố rất quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, khó đoán định, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra những yêu cầu rất nặng nề. Đây vừa là tiền đề, thời cơ thuận lợi, nhưng cũng là những khó khăn tác động trực tiếp đến công tác TĐKT và Phong trào TĐQT toàn quân trong giai đoạn tiếp theo.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, Hội đồng TĐKT các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2020-2025. Trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung cơ bản, chủ yếu:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác TĐKT.

Hai là, từ phương hướng, mục tiêu đại hội đã xác định, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn để xác định nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch và biện pháp thi đua cho phù hợp. Tập trung thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; tạo bước đột phá mạnh mẽ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ba là, sau đại hội các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội; phổ biến kinh nghiệm và học tập các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo nên phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự đại hội chụp ảnh chung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân cả nước; với bề dày truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng; với ý chí quyết tâm cao, sức mạnh đoàn kết và những kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác TĐKT và Phong trào TĐQT 5 năm qua, toàn quân sẽ tiếp tục phấn đấu, lập nên những chiến công, thành tích mới trong giai đoạn cách mạng mới...

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG - VIỆT CƯỜNG