Theo đó, TCCT QĐND Việt Nam yêu cầu, để kịp thời tiến hành đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023-2028 vào quý I-2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân thực hiện rà soát, điều chỉnh, thành lập mới các tổ chức CĐCS theo đúng quy định hiện hành. Đối với doanh nghiệp: Thành lập tổ chức công đoàn theo doanh nghiệp, không tổ chức theo nhóm doanh nghiệp trong các tổng công ty; các doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên kết) có tư cách pháp nhân triển khai, thực hiện thành lập CĐCS, không thành lập CĐCS thành viên hoặc công đoàn bộ phận.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp: Thành lập tổ chức công đoàn phù hợp với tổ chức, biên chế và đặc thù của từng đơn vị; trường hợp thực hiện mô hình CĐCS ghép thì căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị phân công một cấp ủy phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CĐCS. Đối với 5/14 đơn vị, doanh nghiệp được khảo sát gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Bệnh viện Quân y 175, Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Viettel (Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) thực hiện thành lập mới các CĐCS theo đúng quy định...

Cùng với đó, TCCT yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 306/QĐ-CT ngày 26-3-2004 của Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam về việc ban hành Quy chế công tác công đoàn trong QĐND Việt Nam và Hướng dẫn số 820/HD-CT ngày 20-5-2022 của TCCT QĐND Việt Nam về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 51-QĐ/TW ngày 29-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam.

THU HẰNG