leftcenterrightdel
Một buổi học lý luận chính trị trên giảng đường của học viên Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: CHU HUYỀN 

Trong thời gian tập huấn, 450 học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo, như: Những vấn đề chung; nguyên lý cơ bản của đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; thực hành xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; tổ chức hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra...

TUẤN VŨ