Tại lớp tập huấn, các đại biểu được các chuyên gia giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung: Tổng quan về vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ; phương pháp nhận diện vật liệu, các trang thiết bị, hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ; cách thức nhận biết, ngăn chặn sản xuất, mua bán và phân phối các trang thiết bị, vật liệu liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ; các quy định của Việt Nam về quản lý hóa chất, an toàn bức xạ và hạt nhân, phòng chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được tham quan trình diễn ứng phó tình huống phổ biến vũ khí hóa học tại Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học).

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu lớp tập huấn tham quan, nghe giới thiệu một số trang bị, khí tài trinh sát tại Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học).

Các nội dung được giới thiệu tại lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi Nghị định 81/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các đơn vị đầu mối tại miền Trung, góp phần thúc đẩy hoạt động thực thi các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam.

leftcenterrightdel

Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học) trình diễn ứng phó tình huống phổ biến vũ khí hóa học cho các đại biểu lớp tập huấn tham quan. 

Được biết, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Cơ quan thường trực 81 đã và đang tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các đơn vị đầu mối của các bộ, ngành, địa phương.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG-VĂN CHUNG