leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu 2 chuyên đề: Tổ chức thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay và Rút kinh nghiệm thực hiện công tác hỗ trợ hiếm muộn vô sinh theo Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh nhấn mạnh: Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, công tác dân số, gia đình và trẻ em trong quân đội nói chung, Cơ quan Tổng cục Chính trị nói riêng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; Ban Dân số, gia đình và trẻ em các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hoạt động nền nếp, có chiều sâu; tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác dân số, gia đình và trẻ em, có nhiều chuyển biến tích cực, trực tiếp động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Cơ quan Tổng cục Chính trị yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Thị Việt Hoa, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề đầu tiên cho các học viên tham gia lớp tập huấn. 

Trên tinh thần đó, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2023 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông dân số, gia đình và trẻ em; những kiến thức cơ bản về hiếm muộn, vô sinh, phương pháp điều trị và phổ biến kinh nghiệm thực tế, góp phần tổ chức thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Ngọc Anh cùng các đại biểu dự khai mạc hội nghị và 75 học viên tham gia lớp tập huấn.

Để hội nghị tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh đề nghị các đồng chí báo cáo viên phổ biến những nội dung kiến thức tập huấn gắn với thực tế thực hiện nhiệm vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em trong tình hình hiện nay; tăng cường tương tác gợi mở, hướng dẫn, vận dụng vào điều kiện công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân số, gia đình và trẻ em tại các đơn vị cho phù hợp. Đối với các học viên, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tập trung theo dõi, mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị. Sau tập huấn, cụ thể hóa những kiến thức vào thực tế thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.