Tham gia tập huấn có 51 đồng chí phụ trách công tác hậu cần-kỹ thuật, công tác an toàn; trưởng ban xăng xe, chỉ huy đội xe; cán bộ, nhân viên doanh trại, xăng dầu... của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị. 

Ngoài việc phổ biến, quán triệt các nghị định của Chính phủ về thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, các nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác trang thiết bị máy móc, xăng dầu, hóa chất, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, khóa tập huấn còn trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách kỹ thuật phòng, chống sét cho các công trình quân sự, quy trình bảo đảm an toàn điện, bảo đảm an toàn trong môi trường làm việc trên cao, dưới nước, công trình ngầm, không gian hạn chế... Các chuyên gia hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo dưỡng các trang, thiết bị phòng, chống cháy nổ mới và tổ chức diễn tập, thực hành phòng cháy, chữa cháy với các tình huống sát thực tế. Sau khi kiểm tra các nội dung lý thuyết và thực hành, ban tổ chức cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động cho học viên tham gia tập huấn.

TUẤN NAM