leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phối hợp, kết nghĩa trong và ngoài Quân đội; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, chỉ huy Bộ tư lệnh Lăng; đại biểu là chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh Lăng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Lăng; cấp ủy, chỉ huy các cấp; hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Bộ Tư lệnh Lăng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội công đoàn Bộ Tư lệnh Lăng lần thứ V (2018-2023) đề ra.

Hoạt động của công đoàn đã bám sát tình hình nhiệm vụ đơn vị, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, phong trào hành động cách mạng; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Bộ tư lệnh Lăng 5 năm qua. Thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2028.

Những năm tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng yêu cầu: Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị.

leftcenterrightdel
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị phải được quan tâm, chú trọng góp phần phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức chính trị, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đoàn viên công đoàn làm nhiệm vụ bên Lăng Bác. Xây dựng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KIM ANH  - ĐỨC THI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.