Theo đó, đoàn đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; kiểm tra tình trạng vật chất, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống cháy nổ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tính năng, tác dụng các vật chất, trang thiết bị, phương tiện; thực hành vận hành trang thiết bị và xử lý một số tình huống phòng, chống cháy nổ, thiên tai xảy ra...

leftcenterrightdel

Kiểm tra chất lượng phương tiện phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Qua kiểm tra cho thấy, Trung đoàn 19 đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ; hệ thống biển, bảng, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm đầy đủ, thường xuyên được bổ sung, làm mới, chất lượng tốt, cất giữ đúng quy định; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đầy đủ các văn bản của các cấp về công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, các quy định về phòng, chống cháy nổ không để xảy ra mất an toàn trong mọi hoạt động, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm an toàn cũng như việc sử dụng, vận hành các trang thiết bị, phương tiện phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm tốt và xử lý tốt các tình huống cháy nổ xảy ra…

Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 19 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân trong đơn vị về công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, các quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, duy trì trang thiết bị ở trạng thái tốt nhất để sử dụng được ngay khi có tình huống; tăng cường báo động luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên kiểm tra hệ thống nhà ở, kho, trạm, bảo đảm an toàn điện, sét tại cơ quan, đơn vị…

Tin, ảnh: THANH HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.