leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ hưởng ứng.  

Các nội dung, giải pháp được Sư đoàn 968 hưởng ứng đó là: Tập trung vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng ở từng đơn vị đối với công tác ATVSLĐ; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi đối tượng; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn các hoạt động của công tác ATVSLĐ với các mục tiêu “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác huấn luyện, duy trì nghiêm việc huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật an toàn, nhất là đối với những người tiếp xúc với vật liệu nổ, thực hiện các nhiệm vụ độc hại, nguy hiểm, người khai thác, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; có biện pháp thiết thực phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng; 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra mất an toàn…

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đã được đề ra, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng sức khỏe của người lao động, tài sản nhà nước, quân đội và của công dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI