Chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã nêu rõ kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn sư đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp. Các hoạt động hưởng ứng có hiệu quả trong lao động, trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, hạn chế bệnh nghề nghiệp và những rủi ro khác xảy ra.

leftcenterrightdel
Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Để thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ… cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 9 đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, gắn chặt nội dung với xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ tham gia cải tạo cảnh quan môi trường.

Các đơn vị tập trung huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật, về an toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng làm việc an toàn, cần xây dựng đồng bộ các kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị, rà soát các quy trình an toàn phòng, chống cháy nổ, tự kiểm tra đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, định kỳ kiểm định, kiểm tra các hệ thống máy móc, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật để khắc phục những tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động.

leftcenterrightdel
 Luyện tập phương án phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, đơn vị gắn việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với thực hiện nghiêm ngặt quy tắc an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, quản lý chặt chẽ vành đai an toàn kho tàng, trang bị kỹ thuật. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu phát triển đơn vị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGÂN CHUNG