leftcenterrightdel
  Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu kết luận hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Sư đoàn 5 luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của trên, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; triển khai tích cực, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, tạo đổi mới, chuyển biến, tiến bộ trên các mặt.

leftcenterrightdel
Vui văn nghệ trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó chính ủy Sư đoàn 5 yêu cầu, Sư đoàn cần tập trung chỉ đạo quán triệt, giáo dục tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên, giáo dục chung, giáo dục riêng và giáo dục theo nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mô hình; đột phá nâng cao hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; kiểm tra, giám sát có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm;...

Tin, ảnh: LÊ THUẬN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.