leftcenterrightdel

Đại tá Ngô Quốc Chung phát biểu chỉ đạo đại hội. 

5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Sư đoàn 375 đã hướng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác canh trực, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.  

Thi đua trong công tác huấn luyện, Sư đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện khả năng hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, huấn luyện cơ động nhanh, làm chủ khí tài.  

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 Sư đoàn 375.

Ngoài ra, Phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng Sư đoàn 375 trong sạch vững mạnh, hiệu quả, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được nâng lên.

Qua phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động, mô hình sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, nghiên cứu chuyên môn, thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; có ý thức tự giác rèn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. 

Nhờ đẩy mạnh Phong trào TĐQT, Sư đoàn 375 đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2022, 2023 Sư đoàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua” 2 năm liên tục.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan hệ thống văn kiện, sổ sách trưng bày tại đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Ngô Quốc Chung yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua - khen thưởng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào TĐQT; thường xuyên làm tốt việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt; tập trung xây dựng các mô hình, cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các cấp, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Sư đoàn 375 đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.