Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt thao trường, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, công cụ hỗ trợ và bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị luyện tập các tình huống theo phương án, kế hoạch đã xác định. Quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên cập nhật phổ biến tình hình an ninh trật tự địa bàn và âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác cho chiến sĩ.

Phát huy truyền thống, khơi dậy xung kích của người chiến sĩ "Sao vuông", Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị chú trọng tổ chức tốt việc giáo dục, tuyên truyền truyền thống, gắn với thực hiện hiệu quả các mô hình “Một chiến sĩ dân quân nắm 3 hộ dân”, “Đại đội dân quân thường trực huấn luyện luân phiên”, “5 trách nhiệm”, “Tự học tiếng Khmer”, “Trung đội súng máy phòng không 12,7mm tự vệ doanh nghiệp”… khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo, tập luyện thuần thục kỹ, chiến thuật, phối hợp các lực lượng nắm chắc, tuần tra, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ tốt các mục tiêu, giúp nhân dân phấn khởi yên tâm vui nghỉ lễ. 

Dưới đây là một số hình ảnh thi đua huấn luyện, tuần tra kiểm soát của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bình Phước:

leftcenterrightdel
Giáo dục, quán triệt nhiệm vụ.

 

leftcenterrightdel
Phổ biến ý định huấn luyện. 

 

leftcenterrightdel
Luyện tập xử trí theo tình huống. 


leftcenterrightdel
Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm luyện tập kỹ, chiến thuật. 


leftcenterrightdel
 Tập xạ kích theo tình huống.
leftcenterrightdel
Phối hợp tuần tra địa bàn an toàn. 

Tin, ảnh: QUANG THẠCH – NGUYỄN HIỂN