Thông tư 164 quy định: HLV, VĐV và giáo viên TDTT do quân đội quản lý và HLV, VĐV đội tuyển bắn súng quân dụng quân đội được hưởng 5 mức tiền ăn và tiền thuốc bổ. Mức cao nhất là 115.000 đồng/người/ngày tiền ăn và 23.000 đồng/người/ngày tiền thuốc bổ. Mức thấp nhất là 78.000 đồng/người/ngày tiền ăn và 16.000 đồng/người/ngày tiền thuốc bổ, tùy theo thứ hạng, đẳng cấp của HLV, VĐV. Riêng giáo viên trực tiếp giảng dạy TDTT ở các học viện, nhà trường trong quân đội và Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn không được hưởng tiêu chuẩn tiền thuốc bổ.

Các đối tượng được hưởng tiền ăn và tiền thuốc bổ theo thông tư này trong cùng một thời gian được hưởng nhiều mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thì chỉ được hưởng một mức tiền ăn, tiền thuốc bổ cao nhất. Đối với HLV, VĐV bị chấn thương, trong thời gian điều trị và khi điều trị lành vết thương trở lại luyện tập được hưởng mức tiền ăn, tiền thuốc bổ như trước khi bị chấn thương. Trường hợp thi đấu trở lại nhưng không giữ được thứ hạng, đẳng cấp thì theo điều kiện cụ thể Tổng Tham mưu trưởng sẽ xem xét, quyết định mức tiền ăn, tiền thuốc bổ nhưng không cao hơn mức tiền ăn, tiền thuốc bổ trước khi bị chấn thương.

Các đối tượng thuộc quân đội quản lý, khi đến công tác ở các trung tâm, đoàn, đội TDTT, trong những ngày trực tiếp kiểm tra, huấn luyện, luyện tập cùng HLV, VĐV được hưởng mức tiền ăn như đối với HLV, VĐV, nhưng không được hưởng tiền thuốc bổ và phải nộp mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh theo quy định hiện hành… Thông tư 164 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-12-2019. Tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Thông tư 164 được thực hiện từ ngày 1-11-2019.

TIẾN ĐẠT