Tham gia diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty năm 2022 có 6 công ty, gồm: Công ty Than Nam Mẫu, Công ty Than Quang Hanh, Công ty Tuyển than Hòn Gai, Công ty cổ phần Than Núi Béo, Công ty cổ phần Than Hà Tu, Công ty Than Thống Nhất.

Cuộc diễn tập với đề mục: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ban giám đốc chuyển công ty vào trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ công ty”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc. 

Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, các phòng, ban, phân xưởng của các công ty trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới; đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững địa bàn. Đồng thời, thông qua cuộc diễn tập lần này cũng là điều kiện để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và công tác làm tham mưu về quốc phòng, quân sự cho lãnh đạo các công ty.

Cùng với đó, các công ty kiểm nghiệm, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các công ty tổ chức diễn tập vận hành cơ chế, chiều cùng ngày diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 bảo vệ công ty; Đại đội tự vệ phối hợp LLVT thành phố Uông Bí tiến công địch đổ bộ đường không.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM