leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. 

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan báo chí Trung ương và quân đội...

 
leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi gặp mặt. 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì buổi gặp mặt. 

Thông tin kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và định hướng kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời cung cấp cho công chúng những thông tin định hướng, có tính thời sự; góp phần tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Nhiều cơ quan báo chí mở thêm các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021; những nội dung liên quan đến quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết thông tin kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Đặc biệt, các báo đã kịp thời thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phản ánh toàn diện công tác huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong quân đội tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong quân đội; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.
leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.
leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

leftcenterrightdel
Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi gặp mặt. 
leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn. Từ những định hướng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần thông tin toàn diện, song cần có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận về những tư duy mới trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của các cơ quan báo chí trong quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cơ quan Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó, nổi bật là tuyên truyền kết quả triển khai các đề án, kế hoạch về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng tinh, gọn, mạnh; các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai; đóng góp của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, quân đội có chất lượng tốt, sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với phối hợp tuyên truyền, luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ hình ảnh, uy tín của quân đội, của Bộ đội Cụ Hồ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam; bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang đón nhận quà lưu niệm của  lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2022 và những năm tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TUẤN HUY