Theo đó, một số chỉ tiêu chính được đặt ra trong kế hoạch, như: Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan nhà nước đạt 100%; trên 90% văn bản trao đổi trong nội bộ được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng phần mềm hệ thống thông tin hỗ trợ chỉ đạo, điều hành tại đơn vị; 50% các cuộc họp, hội nghị, tập huấn tổ chức trực tuyến; 70% nhà trường quân đội đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình đào tạo cho học viên...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Chinhphu.vn 

Trên cơ sở các chỉ tiêu trên, Bộ Quốc phòng yêu cầu triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quân một số nội dung: Tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung, hội nghị truyền hình, họp trực tuyến với hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số; triển khai các hệ thống nền tảng số; tổ chức thử nghiệm hệ thống tạo lập, lưu trữ, chuyển nhận văn bản, tài liệu trên mạng truyền số liệu quân sự có bảo mật; xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở kỹ thuật công nghệ thông tin các cấp; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công nghệ thông tin...

MINH ANH