leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 tặng hoa và trao quyết định cho cán bộ. 

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về tổ chức sáp nhập phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật cấp Sư đoàn và Trung đoàn, Cơ quan Sư đoàn 5 nghiên cứu biểu tổ chức biên chế mới, tham mưu cho Sư đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, tổ chức lại. Theo quyết định của Quân khu, Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 5 tổ chức lại thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật các Trung đoàn 4, 5, 271 tổ chức lại thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho việc sáp nhập và tổ chức lại cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật. Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 lưu ý sau khi sáp nhập cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN HIỀN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.