Năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu 4 được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Năm 2023, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng; hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; xây dựng Đảng bộ Quân khu, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

leftcenterrightdel
Cục Chính trị Quân khu 4 đã trao thưởng các tập thể, và tác giả tham gia Cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT Quân khu 4 năm 2021.

Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân khu 4 đã trao bằng khen tặng 2 tập thể có thành tích trong chỉ đạo, tham gia Cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT Quân khu 4 năm 2021; trao giấy chứng nhận tặng 22 tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tin, ảnh: HOA LÊ