Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đều đánh giá, năm 2021, các cấp, các ngành từ Quân khu đến địa phương, cơ sở quán triệt sâu sắc, phổ biến rộng rãi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng GDQP&AN Trung ương và Quân khu về công tác GDQP&AN. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, thống phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị. 

Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4 chỉ đạo Trường Quân sự Quân khu mở 2 khóa bồi dưỡng cho đối tượng 2; Cơ quan thường trực Hội đồng các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 20-12-2021, Quân khu 4 đã cử đi học 11 đồng chí đối tượng 1; tổ chức 819 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 62.577 người, đạt 88%.

Hội đồng GDQP&AN các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên GDQP&AN có chất lượng; GDQP&AN cho học sinh, sinh viên được nâng lên, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Năm học 2020 – 2021, có 444 trường tổ chức GDQP&AN cho 401.861 học sinh, sinh viên đạt 90,06%. Hội đồng GDQP&AN các địa phương tham mưu, chỉ đạo các ban ngành liên quan xây dựng các chuyên mục, tin bài để tuyên truyền giáo dục về quốc phòng và an ninh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Năm 2021, toàn Quân khu có gần 3.000 tin bài, phóng sự phát trên truyền hình; hơn 2.900 tin, bài phát trên các đài phát thanh, truyền thanh; hơn 3.200 tin, bài đăng trên các Báo Trung ương, địa phương và 401 đợt tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân....

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương những kết quả mà Hội đồng GDQP&AN các cấp đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Hội đồng GDQP&AN các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28; Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là hoạt động kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm... Đẩy mạnh bồi dưỡng cho người quản lý trong các doanh nghiệp; người có uy tín trong cộng đồng dân cư; chức sắc, chức việc tôn giáo; nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho đối tượng 4 cấp xã.

Nâng cao chất lượng GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; tập huấn bồi dưỡng giáo viên, giảng viên GDQP&AN; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân....

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG