leftcenterrightdel
 Học viên trao đổi về hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi, thống nhất một số nội dung trên 4 mặt công tác, gồm: Hệ thống văn kiện diễn tập các cấp; diễn tập phòng thủ dân sự; diễn tập đối kháng cấp đại đội, tiểu đoàn và diễn tập động viên; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; thống nhất, ôn luyện và kiểm tra bắn đạn thật một số loại súng bộ binh; tổ chức, phương pháp huấn luyện, thực hành xử trí tình huống chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và hệ thống một số nội dung mới trong công tác hậu cần, kỹ thuật...

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian ngắn, khối lượng kiến thức nhiều, nhưng đội ngũ giáo viên, học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong truyền đạt, tiếp thu và trao đổi kiến thức, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của LLVT Quân khu 2 trong năm 2024.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.