Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị; có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động phù hợp.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 quán triệt kết luận tại hội nghị. 

Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, chương trình học tập, nghiên cứu lý luận đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Quân khu 1 đã biên soạn 34 chuyên đề nghiên cứu lý luận có hàm lượng khoa học cao góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai toàn diện. Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp hoạt động có nền nếp. Tham gia các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao.

Đảng ủy Quân khu 1 quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, giáo viên Trường Quân sự Quân khu 1 nghiên cứu nhiều chuyên đề, đưa các quan điểm lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Quân khu 1 chỉ đạo các đơn vị đầu tư kinh phí nâng cấp trang, thiết bị máy móc phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị… 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 1 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực tế. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận của Đảng. Chủ động đổi mới công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, gắn giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác giáo dục chính trị cho bộ đội…

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.