leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; tạo chuyển biến vững chắc hơn về chất lượng chính trị, bảo đảm tốt vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch. Kết quả huấn luyện diễn tập đạt khá giỏi bảo đảm an toàn tuyệt đối, giải quyết xuất ngũ và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2022 chặt chẽ đúng quy định. Các đơn vị trong Quân đoàn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhất là trong dịp lễ, Tết.

Trong 6 tháng cuối năm, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn căn cứ vào kế hoạch công tác, chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, dịch bệnh khi có chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: TUẤN ANH