Cụ thể, theo Đại tá Hán Minh Thanh, ngay sau khi có các văn bản của Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng (Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng), quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp nhận thức sâu sắc về cuộc tổng điều tra lần này bằng các hình thức như phát thanh, truyền thanh nội bộ, đưa tin trên tờ tin quân đoàn, bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu của các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy đảng các cấp chủ động đề ra chủ trương, biện pháp trong nghị quyết hằng tháng, hằng quý.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng làm việc tại Quân đoàn 3.

Ngày 29-1, quân đoàn đã tổ chức tập huấn với quân số tham gia 77/77 người. Qua kiểm tra, các học viên đã nắm được nội dung, đủ điều kiện tiến hành tổng điều tra theo đúng kế hoạch. Vì vậy, quân đoàn tổ chức in phiếu điều tra, cấp phát tài liệu, biểu mẫu thực hiện công tác tổng điều tra bảo đảm đầy đủ. Quân đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra, ban hành 8 văn bản về công tác tổng điều tra, trong đó có 1 chỉ thị, 5 quyết định, 1 công văn, 1 kế hoạch. Quân đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản, thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra, tổ giúp việc từ cấp trung, lữ đoàn đến sư đoàn; lựa chọn, lập danh sách điều tra viên, danh sách đơn vị điều tra.

Từ ngày 1-3, công tác thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra đã được tiến hành trong toàn quân đoàn. Theo kế hoạch, công tác ghi phiếu điều tra sẽ được hoàn thành và bàn giao về Ban chỉ đạo tổng điều tra quân đoàn vào ngày 12-4.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng tổ chức, quân đoàn đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như các quyết định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ tổng điều tra; xây dựng các văn bản, kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, có tính khả thi cao. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Quân đoàn đã nắm chắc tình hình các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo sát, đúng, kịp thời khó khăn, thực hiện đúng tiến độ tổng điều tra.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra Quân đoàn tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục hướng dẫn ban chỉ đạo các cấp thực hiện thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra đúng thời gian quy định; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh sai sót; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, trao đổi, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn và kịp thời phổ biến kinh nghiệm đến các đơn vị.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG